உதவி

 இலங்கை தமிழ் கிராமங்களில் உள்ள தமிழ் மக்களுக்கு சேவை நோக்கில் மிதிவண்டிகள் / சைக்கிள் வழங்கிட தேவையான நிதிவசதிகளை எதிர்பார்த்துள்ளோம். வசதி படைத்தவர்கள் உங்களாலான நிதியை எமக்கு தந்துதவுமாறு கேட்டு நிற்கின்றோம். மேலதிக விபரங்களுக்கு வட்சப் https://wa.me/message/VMCMGXKGNF23E1 இனை தொடர்புகொள்ளுமாறு தயவுடன் கேட்கின்றோம்.


https://www.tamil.bid/%E0%AE%89%E0%AE%A4%E0%AE%B5

Comments

Payments

Rate www.Tamil.bid
Advertisements Box is loading Ads...

Popular posts from this blog